LV  |   EN  |   RU


Latvijas atjaunošanas biedrība

Latvijas Atjaunošanas Biedrība ir privāta, bezpeļņas organizācija,
ko izveidojuši pilsoņi, kuri apzinās savu nopietno atbildību
par padomju okupācijas varas iestāžu darbībām
Latvijas Republikas teritorijā laikā no 1940. līdz 1991.gadam